Tea estate, Ruwenzori Mountains Tea Estate, Uganda, East Africa, Africa

Tea estate, Ruwenzori Mountains Tea Estate, Uganda, East Africa, Africa